Vinyasa yoga er en dynamisk yogaform, noe som betyr at det er yoga der du fortsetter fra den ene stillingen til den andre i et høyt tempo, og varer lenge eller kort og sammenkobles med pusten. I vinyasa yoga er det like mye fokus på selve flyten med å gå fra den ene øvelsen til den andre, som det er på øvelsene og tøyingene

Du blir svett fordi det er relativt raskt tempo og få eller ingen pauser. Vinyasa yoga er bra for deg som vil ha yoga som utfordrer kroppen fysisk og får opp pulsen. Vinyasa yoga-timene følger ingen bestemte sekvenser. Timene kan derfor variere fra yogatime til yogatime. Med andre ord bra for deg som ønsker variasjon fra gang til gang